FJALË

Fjalor Shqip

GOJARTË mb. poet.

Që flet bukur, që thotë gjëra të drejta e me vlerë, që të tërheq e të bën për vete kur flet.