FJALË

Fjalor Shqip

HAPËS I m.

  1. Çelës. Hapësi i derës (i valixhes). Mbyll (çel) me hapës.
  2. I hodhi hapëset shih te HEDH. S'është në hapës nuk është në rregull nga mendja. Ka (mban) hapëset (çelësat) e kashtës iron. shih te KASHT/Ë,~A.

HAPËS II m.

  1. Punëtor që merret me hapjen e gropave, të puseve etj. Hapës pusesh. Hapës varresh varrmihës.

HAPËS mb.

  1. Që shërben për të hapur diçka; që bën lidhjen e qarkut dhe lejon të kalojë rryma elektrike. Çelës hapës e mbyllës.