FJALË

Fjalor Shqip

HASMËRI f.

  • 1. Të qenët në gjak me dikë për shkak vrasjeje, gjendja kur dikush është në gjak me një tjetër (sipas një zakoni të kohës së kaluar). Kanë qenë në hasmëri. Ra (hyri) në hasmëri. Pajtoi hasmëritë. U zhdukën hasmëritë.
  • 2. bised. Armiqësi. Hasmëri e vjetër. Kishin hasmëri ndërmjet tyre. E shikoi me hasmëri. Mbanin hasmëri.
  • 3. përmb. bised. Armiqtë. Gjithë hasmëria.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →