FJALË

Fjalor Shqip

HASEM vetv.

  1. Takohem me dikë a me diçka rastësisht e papritur, ndeshem. U hasëm në rrugë. U hasën me një fshatar. Hasen shpesh (dendur, rrallë). U hasën ballë për ballë.
  2. fig. Më del përpara diçka e më pengon, ndeshem; gjendet, vihet re.
  3. krahin. Zihem me fjalë me dikë, grindem. U hasën njëri me tjetrin.
  4. vjet. Shkalem, shuplakem. U has nga hijet (nga xhindet).