FJALË

Fjalor Shqip

KREDO f. libr.

  1. Tërësia e ideve, e bindjeve a e pikëpamjeve të një njeriu në një fushë të caktuar të veprimtarisë shoqërore; parimet, baza e botëkuptimit të një njeriu, të një grupi njerëzish, të një feje, të një organizate a të një partie. Kredoja islame. Kredoja politike. Kredoja shkencore.