FJALË

Fjalor Shqip

LËVDOHEM vetv.

  • 1. Lëvdoj veten, lavdërohem, mburrem. Lëvdohet shumë. Lëvdohet kot (në të thatë, për së thati). Mikut ankoju, armikut lëvdoju. fj. u.
  • 2. Pës. e LËVDOJ.