FJALË

Fjalor Shqip

L -

  1. Një nga bashkëtingëlloret e gjuhës shqipe dhe shkronja e gjashtëmbëdhjetë e alfabetit të saj, e cila shënon këtë bashkëtingëllore. Bashkëtingëllorja l. Tingulli l. Shkronja l.
  2. si em. f. Bashkëtingëllorja dhe shkronja l. L-ja e madhe (e vogël). L-ja e dorës (e shtypit).
Shih edhe: La lak lag lab lar lan laj lagë