FJALË

Fjalor Shqip

LAIK mb.

  1. Që nuk është fetar e kishtar, që nuk ka përmbajtje fetare; që nuk merret me fenë; që nuk i përket fesë dhe klerit; kund. fetar. Njeri laik. Shkollë laike. Letërsi laike.
  2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.