FJALË

Fjalor Shqip

LAVDËRIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve LAVDËROJ, LAVDËROHEM. Fletë lavdërimi. Letër lavdërimi.
  • 2. Fjalë të mira që thuhen për të ngritur lart dikë a diçka, lëvdatë. Lavdërime të merituara. I bëri shumë lavdërime. Nuk dehet nga lavdërimet.