FJALË

Fjalor Shqip

LIGJËRISHT ndajf. libr.

  • Nga ana ligjore, nga pikëpamja ligjore; me ligj, sipas rregullave e normave të vendosura me ligj; në mënyrë të ligjshme. E vendosi ligjërisht. U martua ligjërisht. I përket ligjërisht. I ka fituar ligjërisht të gjitha të drejtat. Janë veprime ligjërisht të palejueshme.