FJALË

Fjalor Shqip

LIGJËROHEM I vetv. bised.

  • Flas, kuvendoj, bisedoj; merrem vesh. Ligjërohu me prindër (me vëllezërit)!


LIGJËROHEM II vetv. bised.

  • Ankohem për diçka, qahem te dikush. Mjaft u ligjërove!