FJALË

Fjalor Shqip

LIGJËROHEM I vetv. bised.

  • Flas, kuvendoj, bisedoj; merrem vesh. Ligjërohu me prindër (me vëllezërit)!


LIGJËROHEM II vetv. bised.

  • Ankohem për diçka, qahem te dikush. Mjaft u ligjërove!

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →