FJALË

Fjalor Shqip

MINATOR m.

  • 1. Punëtor që punon në minierë, xehetar; punonjës i minierave. Minator shpues (gërmues, armator, vagonist). Minator shfrytëzimi. Minator tunelesh. Rroba minatori. Kurs për minatorë.
  • 2. usht. shih MINAVËNËS,~I 2. Skuadra e minatorëve.