FJALË

Fjalor Shqip

MINUAR mb.

  • 1. Që i janë vënë mina, që është minuar. Tokë (zonë) e minuar. Urë (ndërtesë) e minuar.
  • 2. fig. Që është brejtur përbrenda; që është dobësuar si pasojë e një pune të fshehtë e armiqësore; i sabotuar. Miqësi e minuar. Plan i minuar.