FJALË

Fjalor Shqip

MINUES mb.

  • Që bëhet me qëllime të caktuara për të minuar një punë etj., që ka karakter sabotues. Rol minues. Veprimtari (punë) minuese.