FJALË

Fjalor Shqip

MINIMIZOJ kal. libr.

  • I paraqit si shumë të vogla, të pakta a të ulëta vlerat e vërteta të një dukurie, të një pune, të një veprimtarie etj., zvogëloj masën a rëndësinë e diçkaje. Minimizon rrezikun. Minimizon gabimet (të metat) e dikujt. Minimizonte anët e mira (e këqija).