FJALË

Fjalor Shqip

MINERALIZOJ kal.

  • Bëj që një lëndë të fitojë cilësi minerale, shndërroj në mineral; pasuroj me mineral; ngop me kripëra minerale. Mineralizon ujin (tokën).