FJALË

Fjalor Shqip

MINERALOGJI f.

  • 1. Degë e gjeologjisë që studion mineralet.
  • 2. Lëndë mësimore që jep njohuritë e nevojshme të kësaj dege në shkollë; bised. teksti që përmban këto njohuri. Teksti i mineralogjisë.