FJALË

Fjalor Shqip

NORMALIST m. vjet.

  • Nxënës i shkollës normale. Veprimtaria revolucionare e normalistëve.