FJALË

Fjalor Shqip

NORMIST m.

  1. Punonjës i ngarkuar për të përcaktuar normat e një pune, për t'ua dhënë ato punëtorëve dhe për të ndjekur plotësimin e tyre në një ndërmarrje, kooperativë etj. Normist teknik ai që merret me studimin dhe përcaktimin e normave. Normisti i ndërresës.