FJALË

Fjalor Shqip

ORGANIKË f.

  1. Tërësia e vendeve të punës së një institucioni, të një ndërmarrjeje etj., e cila miratohet nga organet më të larta; lista e nëpunësve dhe e punëtorëve që zënë këto vende. Organikë e plotë. Organikë e fryrë. Organika e ndërmarrjes. Shkurtimi i organikave. Brenda (jashtë) organikës. Plotësuan organikën. Zgjerohen (shkurtohen) organikat. E përmban organika.