FJALË

Fjalor Shqip

PËRBETIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve PËRBETOJ, PËRBETOHEM.
  • 2. Fjalët që thuhen kur përbetohemi; betim. Përbetime të zjarrta.
  • 3. Marrëveshje e fshehtë e një grupi të vogël njerëzish, që lidhen me besë kundër dikujt ose për të rrëzuar me dhunë një qeveri etj.; komplot. Zbuloi fijet e një përbetimi të rrezikshëm.