FJALË

Fjalor Shqip

PATHJESHTË mb.

  • Që përbëhet nga dy a më shumë njësi ose pjesë; jo i thjeshtë. Emërtim i pathjeshtë. Term i pathjeshtë. Thyesë e pathjeshtë. mat. thyesë me numërues më të madh se emëruesi.