FJALË

Fjalor Shqip

PLOGËTI f.

1. Plogështi.

2. fiz. Vetia që ka një trup të ruajë gjendjen e qetësisë ose të lëvizjes drejtvizore të njëtrajtshme derisa të veprojë mbi të një forcë e jashtme e ta detyrojë të ndryshojë këtë gjendje.