FJALË

Fjalor Shqip

PLOTOR mb. vjet.

1. Që kishte gjashtë klasa (për shkollën fillore para Çlirimit). Shkollë plotore.

2. si em. ~E, ~JA f. ~E, ~ET bised. Shkollë që kishte gjashtë klasa.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →