FJALË

Fjalor Shqip

PUNËHESHTUR mb.

Që punon dhe nuk bën fjalë; që punon pa u mburrur. Djalë (vajzë) punëheshtur.