FJALË

Fjalor Shqip

PUNOHET

1. Pës. e PUNOJ. Ky dru punohet lehtë. Fjalimi të punohet në organizatë. Kjo rrugë punohet shumë.

2. Përd. pavet. sipas kuptimeve 1-13 të foljes PUNOJ. S'i punohej. Atje punohej shkel e shko. Punohet edhe të dielave (edhe natën). Punohet me hov revolucionar. Kështu nuk mund të punohet. Shkolla është vendi ku mësohet dhe punohet.