FJALË

Fjalor Shqip

PUNOVE f. krahin.

Tokë e punuar; tokë e punueshme. Punovet e fshatit.