FJALË

Fjalor Shqip

PUNËMBARË mb.

1. Që është punëtor e bën punë të mirë.

2. Që bën vetëm të mira; që i ecën puna mbarë. Njeri punëmbarë.

3. Përd. em. sipas kuptimeve të mbiemrit.