FJALË

Fjalor Shqip

PUNËSI f.

Të qenët i zënë me punë, të qenët në punë; veprimtaria prodhuese e njeriut; punë; kund. papunësi. Punësia dhe papunësia.