FJALË

Fjalor Shqip

PUNUES mb.

1. Që shërben për të kryer një punë, që është për punë. Makina punuese. Aftësia punuese e makinerisë.

2. Punonjës. Masat punuese.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →