FJALË

Fjalor Shqip

PUNUES mb.

1. Që shërben për të kryer një punë, që është për punë. Makina punuese. Aftësia punuese e makinerisë.

2. Punonjës. Masat punuese.