FJALË

Fjalor Shqip

PUNËTORI f.

1. Tërësia e punëtorëve të një ndërmarrjeje, të një vendi etj., punëtorët; klasa punëtore. Punëtoria shqiptare. Punëtoria e minierave. Dita e punëtorisë. Përfaqësuesi i punëtorisë. Pararoja e punëtorisë.

2. Repart pune me një ndërmarrje prodhimi (të veshjeve, të këpucëve etj.); punishte. Punëtoria ushtarake. Hyri në punëtori.