FJALË

Fjalor Shqip

PUNUESHËM mb.

Që mund të punohet për t'u mbjellë a për diçka tjetër; që punohet. Tokë (sipërfaqe) e punueshme. Dru i punueshëm. Argjilë e punueshme.