FJALË

Fjalor Shqip

QIELLOR mb.

  1. Që ka të bëjë me qiellin, që i përket qiellit; që ndodh në qiell. Hapësira qiellore. Sfera qiellore. Dukuri qiellore.
  2. Që ndodhet në hapësirën e lirë e pa fund, e cila duket prej Tokës. Trupat qiellore.
  3. fet. Që ka të bëjë me qiellin, si vendi ku, sipas besimeve fetare, besohet se banojnë perënditë etj. hyjnor. Në botën qiellore. Zemërimi qiellor.
  4. fig. Që është i mrekullueshëm, i jashtëzakonshëm, hyjnor. Bukuri qiellore. Zë qiellor.

* Mekanika qiellore astr. shih te MEKANIK/Ë,~A.

SHQIPFUL