FJALË

Fjalor Shqip

RAPORTUES m.

  • Ai që jep një raport; ai që mban një raport.