FJALË

Fjalor Shqip

RRUMBULLAKËSI f.

  • Të qenët i rrumbullakët; trajta e rrumbullakët e diçkaje. Rrumbullakësia e Tokës. Rrumbullakësia e rrethit.