FJALË

Fjalor Shqip

SHKARËZIMË f.

  • Vend i rrëpirët ku rrëshqet dheu, shkazmë, rrëshqitë; vend i pjerrët e i lëmuar ku rrëshqasin fëmijët duke u lëshuar nga lart; rrokullimë. U ngjitën nëpër ca shkarëzima.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →