FJALË

Fjalor Shqip

SHKELUR mb.

  • 1. Që është shkelur e është ngjeshur a është shtypur me këmbë. Këpucë të shkelura. Bar i shkelur. Borë e shkelur.
  • 2. I tillë, ku kanë kaluar mjaft herë njerëz e kafshë; i tillë, ku ka shkuar njeriu; që njihet nga njerëzit, i njohur (edhe fig.) (për një vend, për një krahinë etj.); kund. i pashkelur. Vend i shkelur. Krahina të shkelura. Nëpër udhë të shkelura.
  • 3. I rrahur në dërstilë, i dërstilur. Shajak i shkelur.
  • 4. fig. I pushtuar nga një ushtri e huaj, i vënë nën sundim nga një shtet tjetër. Tokat (vendet, trojet) e shkelura. Vatrat e shkelura.
  • Si i shkelur (si i shkuar) në dërstilë shih te DËRSTIL/Ë,~A.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →