FJALË

Fjalor Shqip

'SHKOLLOR' mb.

  1. Që i përket shkollës (kryesisht tetëvjeçare e të mesme); që ka të bëjë me shkollën dhe me procesin mësimor; që është bërë për shkollën dhe për procesin mësimor. Botime (tekste, programe) shkollore. Ndërtesa (orendi) shkollore. Viti shkollor. Pushimet shkollore. Uniforma shkollore. Rrjeti shkollor. Detyrimi shkollor. Mosha shkollore mosha nga 6-7 deri në 18-19 vjeç, kur fëmijët ndjekin shkollën fillore dhe shkollën e mesme.
  2. Që ndjek shkollën, që mëson në shkollë. Rinia shkollore.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →