FJALË

Fjalor Shqip

SHKOQITËS mb.

  • Që i sqaron çështjet me hollësi, që shpjegon qartë, që zbërthen diçka; i hollësishëm e i qartë. Raport shkoqitës. Parathënie shkoqitëse. Qarkore shkoqitëse. Përgjigje shkoqitëse.