FJALË

Fjalor Shqip

TEKE f.

  • 1. Armë gjahu me një tytë dhe me fishekë si të çiftes.
  • 2. vjet. Armë zjarri me një tytë që mbahej në brez.
  • 3. bised. Sasia me e vogël e një pijeje që jepet me gota në një bufe, në një restorant etj. (rreth 50 gr.); gotë e vogël që nxë këtë masë pijeje; njëshe. Një teke raki (konjak). Porositi (piu, mori) një teke. I mbushi një teke.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →