FJALË

Fjalor Shqip

TERMË mb.

  1. I thatë, i terur. Tokë e terme. Vend i termë.