FJALË

Fjalor Shqip

TERMOCENTRAL m.

  • Central që prodhon energji elektrike me lëndë djegëse. Termocentrali i uzinës (i kombinatit). Termocentrali i Fierit. Ndërtimi i termocentraleve.