FJALË

Fjalor Shqip

THADRIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve THADROJ, THADROHET.
  • 2. Pjesa që është gdhendur ose është latuar në një send prej druri a prej guri; send i thadruar. Thadrime të holla.