FJALË

Fjalor Shqip

THATIQ mb. tall.

  • 1. Thatim, i hequr, i thatë. Ka fytyrë thatiqe. Ishte thatiq.
  • 2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.