FJALË

Fjalor Shqip

THARBËTIM m.

  • Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve THARBËTOJ, THARBËTOHEM.