FJALË

Fjalor Shqip

THARMËTIM m. spec.

  • Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve THARMËTOJ, THARMËTOHET. Tharmëtim i verës.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →