FJALË

Fjalor Shqip

THARMËTIM m. spec.

  • Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve THARMËTOJ, THARMËTOHET. Tharmëtim i verës.