FJALË

Fjalor Shqip

THARTUES mb.

  • 1. Që tharton që i jep diçkaje shije të thartë. Lëndë thartuese.
  • 2. kim. Që e kthen në acid diçka; që rrit sasinë e acidit në një lënde.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →