FJALË

Fjalor Shqip

THATINË f.

  • Tokë e thatë, tokë pa lagështi a pa ujë dhe jopjellore; tokë mbi ujë. Po punohen edhe thatinat.