FJALË

Fjalor Shqip

THATINË f.

  • Tokë e thatë, tokë pa lagështi a pa ujë dhe jopjellore; tokë mbi ujë. Po punohen edhe thatinat.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →