FJALË

Fjalor Shqip

THUKËT mb.

  1. I ngjeshur fort, i rrasur mirë; që ka dendësi ose peshë të madhe (për trupat).
  2. I shëndoshë, i lidhur, i ngjeshur nga trupi. Djalë i thukët. Vajzë e thukët.
  3. fig. Që ka pak fjalë e përmbajtje të pasur me mendime të ngjeshura, i ngjeshur; që përmban shumë ngjarje e punë, që përfshin një veprimtari të dendur. Tregim (studim) i thukët. Fjalim (mësim) i thukët. Ligjëratë e thukët. Shprehje (fjalë) të thukëta. Vite të thukëta. Tremujor i thukët.