FJALË

Fjalor Shqip

TINGULLOR mb.

  • Që ka të bëjë me tingullin si njësia më e thjeshtë e të folurit, që përket tingullit, i tingullit; që ka tingull, i tingullt. Ana tingullore e gjuhës. Vlera tingullore.